Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego

Prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego - VII kadencja

 

Sejmik wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz trzech Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności

co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku w głosowaniu tajnym.

 


 

 

CEZARY CIEŚLUKOWSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


 

JAROSŁAW ZYGMUNT DWORZAŃSKI

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


 

WOJCIECH GROCHOWSKI

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 


 

ŁUKASZ NAZARKO

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

 

Sejmik Województwa Podlaskiego

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15 – 888 Białystok

tel. 85 66 54 400

e- mail: sejmik@podlaskie.eu