Kluby Radnych Województwa Podlaskiego

Kluby Radnych Województwa Podlaskiego – VI kadencja

Zgodnie ze Statutem Województwa Podlaskiego radni mogą tworzyć kluby radnych w celu wykonywania wspólnych zamierzeń programowych. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych. Klub radnych działa na podstawie własnego regulaminu.


Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

Wiesława Burnos

Artur Kosicki

Romuald Łanczkowski

Marek Malinowski

Wanda Elżbieta Mieczkowska

Piotr Modzelewski

Marek Olbryś

Adam Wojciech Sekściński

Łukasz Siekierko  p.o. przewodniczącego

Paweł Wnukowski sekretarz

Jadwiga Barbara Zabielska

Justyna Emilia Żalek (Porozumienie Jarosława Gowina) wiceprzewodnicząca


Klub Radnych Koalicja Obywatelska

Anna Augustyn

Jarosław Zygmunt Dworzański

Waldemar Kwaterski

Igor Łukaszuk

Anna Naszkiewicz

Karol Pilecki  przewodniczący

Jacek Piorunek


Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego

Cezary Cieślukowski przewodniczący

Bogdan Dyjuk

Wojciech Grochowski

Mikołaj Janowski

Jerzy Leszczyński 


Radni Niezrzeszeni w Klubach

Bogusław Dębski (Prawica Rzeczypospolitej)

Stanisław Derehajło (Porozumienie Jarosława Gowina)

Krzysztof Kondraciuk

Sławomir Nazaruk