Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

Biuro Sejmiku Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

 

 

Dyrektor Biura Sejmiku 

tel. 85 66 54 400 

 

Sekretariat Przewodniczącego Sejmiku

tel. 85 66 54 400